Sachdokumentation

Dossier:
94.5 * 21  Mieterkampf, "Häuserkampf" ; Hausbesetzungen

enth. auch: Wohlgroth, Shantytown, Binz, Labitzke, Kochareal
ZA bis 1985 siehe: 94.5 Mieterpolitik
s.a.: 94.8 f. Stadtentwicklung

Schachteln mit
Broschüren/Flugschriften

Signatur Zeitraum Titel Zusatz-Informationen
QS 94.5 * 21 1960-1973 Mieterkampf, "Häuserkampf" ; Hausbesetzungen
QS 94.5 * 21 1974-1980 Mieterkampf, "Häuserkampf" ; Hausbesetzungen
QS 94.5 * 21 1981-1988 Mieterkampf, "Häuserkampf" ; Hausbesetzungen
QS 94.5 * 21 1989-2004 Mieterkampf, "Häuserkampf" ; Hausbesetzungen
QS 94.5 * 21 2005- Mieterkampf, "Häuserkampf" ; Hausbesetzungen
QS 94.5 * 21 B 1980-1982 Hausbesetzungen in Berlin

Schachteln mit
Zeitungsausschnitten

Signatur Zeitraum Titel Zusatz-Informationen
ZA 94.5 * 21 1986-1995 Mieterkampf, "Häuserkampf" ; Hausbesetzungen
ZA 94.5 * 21 1996-2003 Mieterkampf, "Häuserkampf" ; Hausbesetzungen
ZA 94.5 * 21 2004-2006 Mieterkampf, "Häuserkampf" ; Hausbesetzungen
ZA 94.5 * 21 W 1993-2003 Wohlgroth


Digitale Schriften

Signatur Titel/Beschreibung Urheberschaft Datierung
DS 3092 Zentrums-Bewegung Bochum 1981/82 Heiko Koch [2021]